Σπυράκη: οικονομικά Πανεπιστημίων

Πρυτάνεις και εκπρόσωποι πολιτικών θεσμών

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Σπυράκη: οικονομικά Πανεπιστημίων

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_dat_106_10

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

06’09”

ΤΟΠΟΣ:

Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Πρυτάνεις και εκπρόσωποι πολιτικών θεσμών

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Πρυτάνεις και εκπρόσωποι πολιτικών θεσμών

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

DAT

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΘΕΚΙΜΣ/ΠΚ

ΤΥΠΟΣ:

Εκδήλωση
Μετάβαση στο περιεχόμενο