Στιχηρό ιδιόμελο του Εσπερινού των Χριστουγέννων Του Κυρίου Ιησού γεννηθέντος, ήχος β΄

Βυζαντινή Χορωδία Ηρακλείου

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Στιχηρό ιδιόμελο του Εσπερινού των Χριστουγέννων Του Κυρίου Ιησού γεννηθέντος, ήχος β΄

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_tape_T103_05

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

01’20”

ΤΟΠΟΣ:

Άγνωστος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Βυζαντινή Μουσική

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Βυζαντινή Χορωδία Ηρακλείου

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΤΑΡΕ

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Ηχογράφηση

Βυζαντινή μουσική  01΄20΄΄

Στιχηρό ιδιόμελο του Εσπερινού των Χριστουγέννων Του Κυρίου Ιησού γεννηθέντος, ήχος β΄.

Μετάβαση στο περιεχόμενο