Συνέχεια εισαγωγής

Γιώργος Σγουράκης (αφηγητής), Ηρώ Σγουράκη (αφηγήτρια), Κώστας Μουντάκης (λύρα)

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Συνέχεια εισαγωγής

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_mc_028_0000_028_Side_A_03

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

01’10”

ΤΟΠΟΣ:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Γιώργος Σγουράκης (αφηγητής), Ηρώ Σγουράκη (αφηγήτρια), Κώστας Μουντάκης (λύρα)

ΓΛΩΣΣΑ:

ΑΔΕΙΑ:

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΤΥΠΟΣ:

Αναφορά στο περιεχόμενο της κασέτας. Βιογραφία Ελευθερίου Βενιζέλου. Ηχητικά ντοκουμέντα του Εθνάρχη συνοδεύονται με την λύρα του Κώστα Μουντάκη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο