Συνέχεια του προηγούμενου

Χορωδία “Άρης” Λεμεσού.

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Συνέχεια του προηγούμενου

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_dat_101_15

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

02’41”

ΤΟΠΟΣ:

Ρέθυμνο

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Χορωδία Άρης Λεμεσού

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Χορωδία “Άρης” Λεμεσού.

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

DAT

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΘΕΚΙΜΣ/ΠΚ

ΤΥΠΟΣ:

Εκδήλωση

Συνέχεια του προηγούμενου (διεκόπη απότομα)

Μετάβαση στο περιεχόμενο