Συνέχεια: Keyboard Sonata in D Minor, K. 64 “Gavota”

Άγνωστο (πιάνο)

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Συνέχεια: Keyboard Sonata in D Minor, K. 64 “Gavota”

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_tape_T402_04

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

01’04”

ΤΟΠΟΣ:

Άγνωστος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

D. Scarlatti

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Άγνωστο (πιάνο)

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΤΑΡΕ

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Εκδήλωση

Σχόλια Παρτιτούρα  https://imslp.org/wiki/Keyboard_Sonata_in_D_minor%2C_K.64_(Scarlatti%2C_Domenico)

Μετάβαση στο περιεχόμενο