Συρτά, οργανικό

Κώστας Μουντάκης (λύρα)

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Συρτά, οργανικό

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_mc_028_0000_028_Side_A_05

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

03’29”

ΤΟΠΟΣ:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Κώστας Μουντάκης (λύρα)

ΓΛΩΣΣΑ:

ΑΔΕΙΑ:

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΤΥΠΟΣ:

Στο 0΄01΄΄ ακούγεται ο συρτός «Σελινιώτικος».
Στο 1΄17΄΄ ακούγεται ο συρτός «Γιουσούφης».
Στο 2΄33΄΄ ακούγεται ο συρτός «Σπίθα» ή «Ινάντιος».

Μετάβαση στο περιεχόμενο