Συρτά / Ο ύπνος δε με παίρνει μπλιο

Γιώργος Στιβακτάκης (τραγούδι, λύρα), Νίκος Στιβακτάκης (λαούτο), Χρήστος Στιβακτάκης (λαούτο), Γιάννης Χριστοδουλάκης (κιθάρα)

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Συρτά / Ο ύπνος δε με παίρνει μπλιο

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_mc_070_0000_05 Side_A

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

04’26”

ΤΟΠΟΣ:

Άγνωστος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Γιώργης Καράτζης

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Γιώργος Στιβακτάκης (τραγούδι, λύρα), Νίκος Στιβακτάκης (λαούτο), Χρήστος Στιβακτάκης (λαούτο), Γιάννης Χριστοδουλάκης (κιθάρα)

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

CC

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

MC

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Εκδήλωση
Μετάβαση στο περιεχόμενο