Σχόλιο Τσεκούρα

Πρυτάνεις και εκπρόσωποι πολιτικών θεσμών

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Σχόλιο Τσεκούρα

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_dat_106_23

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

02’30”

ΤΟΠΟΣ:

Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Πρυτάνεις και εκπρόσωποι πολιτικών θεσμών

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Πρυτάνεις και εκπρόσωποι πολιτικών θεσμών

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

DAT

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΘΕΚΙΜΣ/ΠΚ

ΤΥΠΟΣ:

Εκδήλωση
Μετάβαση στο περιεχόμενο