Σύντομο Δοξαστικό Τὰ σύμπαντα σήμερον, χαρᾶς πληροῦνται, ήχος β΄ και το Ιδιόμελο Δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ήχος πλ. β΄

Χορωδία Συνδέσμου Ιεροψαλτών Χανίων

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Σύντομο Δοξαστικό Τὰ σύμπαντα σήμερον, χαρᾶς πληροῦνται, ήχος β΄ και το Ιδιόμελο Δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ήχος πλ. β΄

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_dat_104_06

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

04’02”

ΤΟΠΟΣ:

Αρκάδειο Ωδείο Ρεθύμνης

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Χορωδία Συνδέσμου Ιεροψαλτών Χανίων

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Χορωδία Συνδέσμου Ιεροψαλτών Χανίων

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

DAT

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΘΕΚΙΜΣ/ΠΚ

ΤΥΠΟΣ:

Εκδήλωση

00:00-01:09 Σύντομο Δοξαστικό Τὰ σύμπαντα σήμερον, χαρᾶς πληροῦνται, ήχος β΄.

01:11-04:02 Ιδιόμελο Δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ήχος πλ. β΄. Τα δύο μέλη ψάλλονται μετά τον Ν΄ ψαλμό, μελοποιήσεις του Νικόλαου Κουερίνη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο