Ταμπουράς

Γ. Καϊμάκης

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Ταμπουράς

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_tape_T126_04

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

06’43”

ΤΟΠΟΣ:

Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Γ. Καϊμάκης

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΤΑΡΕ

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Εκδήλωση

Απομαγνητοφώνηση Καϊμάκης: «[…] μέχρι και σήμερα με διάφορες μορφές. Στην Αρχαία Ελλάδα αυτό το όργανο λέγονταν Πανδουρίς. Σήμερα έχει μείνει κι αργότερα στην παράδοσή μας με το όνομα, δηλαδή και στο Βυζάντιο, αλλά και στην τουρκοκρατημένη Ελλάδα, παίζονταν με το όνομα Ταμπουράς. Θα σας παίξω επομένως έτσι λίγο να ακούσετε τον ήχο αυτού του οργάνου.»

Μετάβαση στο περιεχόμενο