Τα αναστάσιμα στιχηρά των Αίνων Ο σταυρός Σου Κύριε…, Η ταφή Σου Δέσποτα…, Συν Πατρί και Πνεύματι…, ήχος πλ. β΄

Βυζαντινή Δημοτική Χορωδία Ηρακλείου

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Τα αναστάσιμα στιχηρά των Αίνων Ο σταυρός Σου Κύριε…, Η ταφή Σου Δέσποτα…, Συν Πατρί και Πνεύματι…, ήχος πλ. β΄

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_tape_T159_10

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

01’43”

ΤΟΠΟΣ:

Άγνωστος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

βυζαντινή μουσική

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Βυζαντινή Δημοτική Χορωδία Ηρακλείου

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΤΑΡΕ

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Ηχογράφηση

Βυζαντινή μουσική  01΄43΄΄

Τα αναστάσιμα στιχηρά των Αίνων Ο σταυρός Σου Κύριε…, Η ταφή Σου Δέσποτα…, Συν Πατρί και Πνεύματι…, ήχος πλ. β΄ (από το σύντομο).

Μετάβαση στο περιεχόμενο