Την δέησίν μου δέξαι την πενιχράν, ήχος πλ. δ΄

Βυζαντινή Χορωδία Ηρακλείου

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Την δέησίν μου δέξαι την πενιχράν, ήχος πλ. δ΄

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_tape_T075_04

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

13’18”

ΤΟΠΟΣ:

Άγνωστος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Γεώργιος ο Κρης

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Βυζαντινή Χορωδία Ηρακλείου

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

TAPE

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΤΥΠΟΣ:

Βυζαντινή μουσική  13΄18΄΄

Την δέησίν μου δέξαι την πενιχράν Γεωργίου του Κρητός. Καλοφωνικός ειρμός, ήχος πλ. δ΄

Μετάβαση στο περιεχόμενο