Το τέλος του εθνάρχη

Ηρώ Σγουράκη (αφηγήτρια), Θ. Έξαρχος (αφηγητής)

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Το τέλος του εθνάρχη

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_mc_028_0000_028_Side_Β_19

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

02’05”

ΤΟΠΟΣ:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Ηρώ Σγουράκη (αφηγήτρια), Θ. Έξαρχος (αφηγητής)

ΓΛΩΣΣΑ:

ΑΔΕΙΑ:

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΤΥΠΟΣ:

Ο Θ. Έξαρχος διαβάζει αποσπάσματα από το αυτόγραφο ημερολόγιο του Γιώργου Σεφέρη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο