Τραγούδι εποχής για τον εθνάρχη

Χορωδία και λαϊκή ορχήστρα εποχής

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Τραγούδι εποχής για τον εθνάρχη

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_mc_028_0000_028_Side_Β_12

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

03’02”

ΤΟΠΟΣ:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Χορωδία και λαϊκή ορχήστρα εποχής

ΓΛΩΣΣΑ:

ΑΔΕΙΑ:

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΤΥΠΟΣ:

Μετάβαση στο περιεχόμενο