Χαιρετισμοί εκπροσώπου χορωδίας και εκπροσώπου του Παγκύπριου Συλλόγου

Χορωδία “Άρης” Λεμεσού.

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Χαιρετισμοί εκπροσώπου χορωδίας και εκπροσώπου του Παγκύπριου Συλλόγου

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_dat_101_19

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

01’48”

ΤΟΠΟΣ:

Ρέθυμνο

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Χορωδία Άρης Λεμεσού

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Χορωδία “Άρης” Λεμεσού.

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

DAT

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΘΕΚΙΜΣ/ΠΚ

ΤΥΠΟΣ:

Εκδήλωση

Ο εκπρόσωπος της χορωδίας απονέμει ένα αναμνηστικό στον Οδοντιατρικό Σύλλογο (πιθανότατα στον Παγκύπριο) . Με τη σειρά του, ο εκπρόσωπος του Παγκύπριου Συλλόγου απονέμει αναμνηστικό στην χορωδία Άρης Λεμεσού.

Μετάβαση στο περιεχόμενο