Χλόη Μπάλα: Αρχαία φιλοσοφικά κείμενα στα εγχειρίδια της μέσης εκπαίδευσης

Καθηγητές Πανεπιστημίου Κρήτης και προσκεκλημένοι

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Χλόη Μπάλα: Αρχαία φιλοσοφικά κείμενα στα εγχειρίδια της μέσης εκπαίδευσης

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_dat_108_04

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

15’25”

ΤΟΠΟΣ:

Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Καθηγητές Πανεπιστημίου Κρήτης και προσκεκλημένοι

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Καθηγητές Πανεπιστημίου Κρήτης και προσκεκλημένοι

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

DAT

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΘΕΚΙΜΣ/ΠΚ

ΤΥΠΟΣ:

Εκδήλωση
Μετάβαση στο περιεχόμενο