Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε

Βυζαντινή Χορωδία Ηρακλείου

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_tape_Τ411_12

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

04’42”

ΤΟΠΟΣ:

Άγνωστος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Βυζαντινή Μουσική

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Βυζαντινή Χορωδία Ηρακλείου

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΤΑΡΕ

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Εκδήλωση

Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε…, Τῷ πρὸ τῶν αἰώνων ἐκ Πατρὸς γεννηθέντι ἀῤῥεύστως

Υἱῷ…,Ράβδος ἐκ τῆς ρίζης Ἰεσσαί…,Θεὸς ὢν εἰρήνης, Πατὴρ οἰκτιρμῶν…,Σπλάγχνων

Ἰωνᾶν…, Οἱ παῖδες εὐσεβείᾳ συντραφέντες…, Θαύματος ὑπερφυοῦς ἡ δροσοβόλος…,

ήχος α΄.

Καταβασίες της εορτής των Χριστουγέννων έως την αρχή της η΄ Ωδής.

Μετάβαση στο περιεχόμενο