Όσοι εις Χριστόν, Δεύτε προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν… Εισοδικό, Την ωραιότητα της παρθενίας σου…, Άξιον εστίν, Κατευθυνθήτω Λειτουργίας των Προηγιασμένων Θείων Δώρων, Κύριε των δυνάμεων μεθ’ ημών, Τις Θεός μέγας,Τη υπερμάχω Στρατηγώ τα νικητήρια

Χορωδία Βυζαντινής Μουσικής

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Όσοι εις Χριστόν, Δεύτε προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν… Εισοδικό, Την ωραιότητα της παρθενίας σου…, Άξιον εστίν, Κατευθυνθήτω Λειτουργίας των Προηγιασμένων Θείων Δώρων, Κύριε των δυνάμεων μεθ’ ημών, Τις Θεός μέγας,Τη υπερμάχω Στρατηγώ τα νικητήρια

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_tape_T406_05

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

09’30”

ΤΟΠΟΣ:

Άγνωστος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Βυζαντινή Μουσική

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Χορωδία Βυζαντινής Μουσικής

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΤΑΡΕ

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Εκδήλωση

00΄01΄΄ Όσοι εις Χριστόν

00΄45΄΄ Δεύτε προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν… Εισοδικό

01΄28΄΄ Την ωραιότητα της παρθενίας σου…

03΄23΄΄ Άξιον εστίν…

05΄08΄΄ Κατευθυνθήτω Λειτουργίας των Προηγιασμένων Θείων Δώρων

06΄23΄΄ Κύριε των δυνάμεων μεθ’ ημών

06΄55΄΄ Τις Θεός μέγας

07΄58΄΄ Τη υπερμάχω Στρατηγώ τα νικητήρια

Μετάβαση στο περιεχόμενο